Zgoda

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych  w postaci adresu e-mail zawartych w zgłoszeniu subskrypcji newslettera, w związku z art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). W każdym momencie mogę wycofać zgodę zaprzestając subskrypcji newslettera.

Informacja o administratorze danych osobowych

Administratorem danych osobowych zawartych w zgłoszeniu jest WHITE BITS Sp. z o. o., z siedzibą w Białymstoku, adres: 15-019 Białystok, ul. Sienkiewicza 1/1, lok. 200, wpisaną do w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział KRS w Białymstoku pod numerem KRS: 0000926261, NIP: 5423440200, REGON: 52016641300000, wysokość kapitału zakładowego: 5000 zł. Dane osobowe są przetwarzane w celu dostarczenia newslettera, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (RODO) i nie są przekazywane innym odbiorcom, organizacji międzynarodowej czy do państw trzecich. Dane osobowe przechowywane są przez okres prenumeraty. Wnioskodawca ma prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, nie wynika z przepisów, ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości zamówienia usługi dostarczania newslettera. Na podstawie danych osobowych nie są podejmowane zautomatyzowane decyzje, w tym nie stosuje się profilowania.

Bitsletter

Dawka inspiracji i obserwacji od teamu White Bits dostarczane na najlepsze skrzynki mailowe. Zero spamu, tylko dobre treści.

Wyrażam zgodę na wysyłkę newslettera od White Bits. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych.